FRISINN2020 er inspirert av arbeideravholdslaget Frisinn i Stavanger, som arbeidet både politisk og kulturelt for rettferdighet, frihet og internasjonal solidaritet i mellomkrigstiden. 


FRISINN2020 har ambisjon om å skape diskusjon rundt dagens samfunnsutfordringer. Prosjektet har som mål å problematisere, agitere, 


FRISINN2020 er tre unike festforstillinger på Folken i Stavanger som til sammen danner en helhet. Av og med Amund Sjølie Sveen i samarbeid med KITCHEN ORCHESTRA og Folken. Dramaturg er Gry Ulfeng.


FRISINN2020 er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.